EU4EU Croatia 2019|Breaking news

EU4EU Croatia 2019|Breaking news

Novosti za hrvatske studente: EU4EU daje Erasmus + stipendije  za hrvatske studente za 7 stručnih praksi  u Europi. Ovo može biti odskočna daska za njihovu budućnost i profesionalni razvoj. Konkurencija je visoka. Studenti, koji se odmah prijave, imaju visoke šanse da dobiju stipendiju i osiguraju si stručnu praksu u narednim mjesecima. Informacije o načinu prijave su dostupne ovdje.

Kontakt: info@informo.hr (email), 098/172-6465 (tel).

  • ASISTENT ZA EU PROJEKTE-MADRID, ŠPANJOLSKA—–> Španjolska organizacija koja je aktivna u području projekata za mlade i edukaciju, traži studenta za stažiranje u području EU programa i novinarstva, sa poželjnim prijašnjim iskustvom u marketing te političkim i internacionalnim aktivnostima.

  • ASISTENT ZA EU PROJEKTE I KOMUNIKACIJU-VALENCIA, ŠPANJOLSKA——-> Organizacija koja se bavi ekonomskim razvojem traži Asistenta za EU projekte i komunikaciju, za poželjnim iskustvom  u marketingu, uređivanja članka i pisanja na blogu. Znanje WordPressa je plus.

  • ASISTENT U UREDU ZA STUDENTE-VALENCIA, ŠPANJOLSKA——-> Španjolsko sveučilište traži studenta za stažiranje u njihovom uredu za studente. Potrebno znanje Španjolskog i Engleskog jezika.

  • ASISTENT NA PROJEKTIMA ZA EU-GRČKA—–>Konzultantska kompanija traži Asistenta za EU projekte. Zadaci studenta bi bili da daje podršku u pripremi EU projekata te općeniti uredski zadaci kao što su: priprema projekata, kontaktiranje partnera, priprema potrebne dokumentacije itd.

  • ASISTENT U MARKETINGU-LONDON, UK——->Kompanija specijalizirana za Izložbeni dizajn traži Asistenta u marketingu, za poželjnim prijašnjim iskustvom u marketing i komunikaciji te profesionalnim znanjem programa Adobe Photoshop. Trajanje stručne prakse: 3-6 mjeseci počevši od rujna 2019.

  • JUNIOR SPECIJALIST ZA POSLOVNI RAZVOJ- RIM, ITALIJA——> Startup kompanija u području organiziranja putovanja i turizma traži Junior specijalista za poslovni razvoj. Posao bi se obavljao u direktnoj komunikaciji sa direktorom kompanije, pomažući mu u svim prodajnim  i poslovnim aktivnostima. Student treba imati visoku razinu komunikacije na Engleskom jeziku (ostali jezici su plus).  
  • PROGRAMER/WEB DIZAJNER/INŽINJER/MEDICINSKI ZNASTVENIK-RIM, ITALIJA -> Istraživačka kompanija traži studente za rad u suradnji sa Istraživačkim i Razvojnim timom u Rimu. U obzir dolaze kandidati sa slijedećim profilima: 1.Programeri i web dizajneri sa iskustvom u C++ / Fortran ili Python programskom jeziku i dobrim znanjem u rješavanju algoritamskih problema 2.Inžinjer, sa znanjem računalne dinamike fluida 3.Medicinski znanstvenici, radiolozi i kardiolozi, sa dobrim razumijevanjem u anatomiju te u dišni i kardiovaskularni sistem